W dniu 14 grudnia 2017 roku odbyło się coroczne spotkanie wigilijne pod nazwą „Spotkanie Wigilijne z tradycją” dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Gąsawa. Niniejsza uroczystość miała miejsce w Restauracji Prasłowiańska w Gąsawie. Zgromadzeni goście zostali wprowadzeni w świąteczny nastrój przez dzieci z Koła Teatralnego z Gąsawy. Wójt Gminy Gąsawa wraz Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie oraz Przewodniczącym Rady Gminy Gąsawa złożyli najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, następnie wszyscy wzajemnie podzielili się opłatkiem. Wszyscy goście zostali poczęstowani potrawami wigilijnymi oraz otrzymali przygotowane paczki świąteczne. Dodatkowo osoby starsze i samotne z terenu Gminy Gąsawa otrzymali upominki przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie. Organizatorem wyżej wymienionego spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie przy wsparciu i pomocy ze strony sponsorów z terenu Gminy Gąsawa i Gminy Żnin.

Więcej zdjęć dostępne tutaj