W dniu 13.12.2016r. odbyło się coroczne „Spotkanie Wigilijne z tradycją” dla osób starszych o samotnych z terenu Gminy Gąsawa w Restauracji Prasłowiańska w Gąsawie. Podczas spotkania w świąteczny nastrój zgromadzonych gości wprowadziły dzieci z Koła Teatralnego z Gąsawy, które przedstawiły bożonarodzeniowy spektakl pn. „Ratujmy święta”. Wójt Gminy Gąsawa wraz Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie złożyli serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, następnie wzajemnie podzielono się opłatkiem, wszyscy przybyli zostali poczęstowani potrawami wigilijnymi oraz otrzymali paczki świąteczne. Dodatkowo osoby starsze i samotne z terenu Gminy Gąsawa otrzymały prezenty przekazane przez uczniów Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie oraz od pracowników Restauracji Prasłowiańskiej Organizatorem „Spotkania Wigilijnego z tradycją” był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie. Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu i pomocy ze strony sponsorów z Gminy Gąsawa I Gminy Żnin.

więcej zdjęć