18 listopada 2016 r. we wszystkich gminach powiatu żnińskiego odbył się happening „Dzieci przeciwko przemocy”, organizowany w ramach projektu p.n. „Uczę się życia od Ciebie”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, który skierowany jest do dzieci i młodzieży dotkniętej lub zagrożonej zjawiskiem przemocy.

 

W gminie Gąsawa o godz. 10.00 zorganizowane zostały trzy happeningi.

Najliczniejszy happening odbył się w Gąsawie, w którym udział wzięły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie, Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie i Przedszkola Samorządowego w Gąsawie. Imprezę rozpoczął apel w hali sportowej, na który przybyli zaproszeni goście – Wójt Gminy Gąsawa pan Błażej Łabędzki, koordynator happeningu z ramienia Urzędu Gminy pani Agata Rewezińska, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, dzielnicowy Gąsawy sierż. sztab. pan Karol Susz oraz dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy z gąsawskich placówek oświatowych. Pan Wójt wystąpił
z okolicznościowym przemówieniem, a gimnazjaliści z Gimnazjum Publicznego w Gąsawie przybliżyli zgromadzonym historię ustanowienia i obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci oraz obchodzonego 20 listopada Dnia Ochrony Praw Dziecka.

W trakcie happeningu rozdane zostały nagrody w konkursie plastycznym na najciekawszy transparent odnośnie przemocy.

W kategorii klas 4-6 szkoły podstawowej laureatami zostali:

I miejsce – klasa VI (wychowawca pani Kamila Starczewska-Gładyś),
II miejsce – klasa Va (wychowawca pani Anna Maciejewska),
III miejsce – klasa IVa (wychowawca pani Adrianna Wierska).

W kategorii klas gimnazjalnych laureatami zostali:

I miejsce – klasa IIb (wychowawca pan Marcin Cichowicz),
II miejsce – klasa IIa (wychowawca pani Beata Jeździkowska),
III miejsce – klasa IIIa (wychowawca pani Jolanta Superczyńska).

Prace konkursowe oceniała komisja w składzie: pani Danuta Górna, pani Katarzyna Sulecka i pani Marta Mioduszewska. Nagrodami w konkursie były bony pieniężne w wysokości 150 zł (I miejsce), 100 zł (II miejsce) i 50 zł (III miejsce) na dofinansowanie wyjazdu klasowego, ufundowane przez Urząd Gminy w Gąsawie.

Również w Zespole Szkół Niepublicznych zorganizowane zostały konkursy plastyczne. Najładniejsze plakaty wykonali:

I miejsce – Marta Mądra klasa III TŻiUG (wychowawca pani Joanna Mazana),
II miejsce – Paulina Zakaszewska klasa II TR (wychowawca pani Maria Wiechetek),
III miejsce – Arkadiusz Kitowski klasa II LO (wychowawca pani Izabella Budzyńska).

wyróżnienie specjalne – Oliwia Gwiazda klasa II TH (wychowawca pani Danuta Pietruszewska) i Albert Wrzesiński klasa II LO (wychowawca pani Izabella Budzyńska)

wyróżnienia – Agata Plewa i Barbara Liczbińska klasa I ZSZ (wychowawca pan Karol Orzechowski) oraz Weronika Paś klasa II LO (wychowawca pani Izabella Budzyńska).

W konkursie na wykonanie transparentu laureatami zostali:

I miejsce – Amanda Pędzin z towarzyszeniem klasy III ZSZ (wychowawca pani Grażyna Iwanek)
II miejsce – klasa III TR (wychowawca pani Agnieszka Żalińska)
III miejsce – klasa I TŻiUG (wychowawca pani Bożena Korniluk)

wyróżnienie – klasa II TŻiUG (wychowawca pan Piotr Dolaciński)

Po apelu wszyscy uczestnicy happeningu wyposażeni w serduszka, gwizdki, niebieskie baloniki, transparenty i plakaty przeszli spod hali sportowej na gąsawski rynek. Marsz był formą protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji i przemocy wobec dzieci, miał również na celu uwrażliwienie społeczności na problem przemocy w rodzinie oraz propagowanie właściwych postaw – szacunku, tolerancji, godności, równości.

Kolejny happening zorganizowany został w Szkole Podstawowej im. Józefa Unruga w Laskach Wielkich. Uczestniczący w uroczystości Kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Pan Karol Wrzesiński, przybliżył dzieciom tematykę związaną z zagadnieniem przemocy.

Podczas happeningu rozdano dyplomy i nagrody w konkursie plastycznym "Dzieci Przeciw Przemocy". Laureatami zostali:

I miejsce – klasa IV (wychowawca pan Robert Górny),
II miejsce – klasa VI (wychowawca pani Małgorzata Helsztajn),
III miejsce – klasa V (wychowawca pan Maciej Wrzesiński).

Nagrodami były bony pieniężne w wysokości odpowiednio 150 zł, 100 zł i 50 zł z możliwością wykorzystania na dofinansowanie wyjazdu klasowego, ufundowane przez Urząd Gminy w Gąsawie.

Apel zakończył przemarsz dzieci w kolorowym pochodzie z balonikami, serduszkami i transparentami.

Ostatni happening zorganizowany został w Szkole Podstawowej w Szelejewie. W happeningu udział wziął Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie Pan Mariusz Kazik i dzielnicowy Szelejewa st. sierż. Dawid Superczyński, którzy przybliżyli dzieciom tematykę związaną z zagadnieniem przemocy.

Podczas happeningu rozdano dyplomy i nagrody w konkursie plastycznym "Dzieci Przeciw Przemocy". Laureatami zostali:

I miejsce – klasa IIc (wychowawca pani Kamila Cieślewicz),

II miejsce – klasa I (wychowawca pani Longina Wendland – Komorowska),
III miejsce – klasa 0 (wychowawca pani Renata Pieczyńska).

Nagrodami były bony pieniężne w wysokości odpowiednio 150 zł, 100 zł i 50 zł z możliwością wykorzystania na dofinansowanie wyjazdu klasowego, ufundowane przez Urząd Gminy w Gąsawie.

więcej zdjęć