II Przegląd Małych Form Teatralnych odbył się dnia 08 listopada 2016 w Gminnym Centrum Kultury Stodoła w Gąsawie. W imprezie udział wzięły 4 zespoły ze szkół z terenu powiatu żnińskiego. Na scenie Gminnego Centrum Kultury uczestnicy zaprezentowali spektakle teatralne, nawiązujące do tematyki ekologicznej. Jury w składzie: Maria Bleja, Marta Nadzieja i Artur Jakubowski, statuetkę „ EKO TEATRU” jednogłośnie przyznali grupie teatralnej z Gąsawy za spektakl „UL” przedstawiający życie pszczół. Najlepszą aktorką Festiwalu okazała się Natalia Hutek z Gąsawy, najlepszym aktorem natomiast Adrian Taszak z Barcina. Wszystkie grupy biorące udział w Festiwalu nagrodzone zostały pamiątkowymi statuetkami. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Miłośników Przyrody „Wierzba” oraz GOK w Gąsawie. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Gąsawa Pan Błażej Łabędzki. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Powiatu Żnińskiego.

więcej zdjęć