Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 23 września 2022 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosków o sprzedaże nieruchomości.
  3. Wniosek pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie.