W bieżącym roku w Szelejewie zostały zrealizowane dwa projekty.

Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Szelejewie
Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 została podpisana 21 grudnia 2020 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 642 552,86 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:
1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 984 665,55 zł,
2) budżetu państwa w kwocie 115 843,00 zł;
3) pozostałe koszty w wysokości 542 044,31 zł stanowią wkład własny Gminy Gąsawa.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Gąsawa
Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 została podpisana 31 sierpnia 2020 r.
Całkowita wartość projektu polegającego na "Termomodernizacji budynków "starej" i "nowej" szkoły w Szelejewie" wynosi 1 175 072,99 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:
1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 702 629,28 zł,
2) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 214 465,92 zł;
3) pozostałe koszty w wysokości 247 977,79 zł stanowią wkład własny Gminy Gąsawa.