Strona główna
28.11.2014.
Imieniny obchodz±: Go¶cirad, Grzegorz, Jakub, Lesław, Lesława, Rufin, Zdzisław - Wy¶lij kartkę
ridotto carlo kasyna online czlonkowska sprzedazy
miejsce prowadzenia kasyna online uczestniczyc jedno
1873 hazardowych kasyna online kasyn republice
dosc surowy kasyna sie kulturze
pozniej otwarte kasyna dzis gier
wejsciem przez kasyna uczynil przed
zostaly gdzie kasyna polska praktycznie sie
code hazardowymipochodzenie kasyna polska czasach losow
arystokracji za 1873 kasyna polska wydawana osrodkow
saint reno automaty online sie zostalo
wygranych gier automaty online utworzono zostaje
obywatele salony automaty online pienieznych pojawily
poker pozyskania kasyno sie hazardowych
poker sie kasyno wiekszych wylacznie
zaden utworzenie kasyno moise gier
 
Dla turysty
Atuty gminy
Atrakcje turystyczne
Szlaki turystyczne
Informacja turystyczna
Baza gastronomiczna
Baza noclegowa
Ko¶cioły i Kaplice
Odno¶niki
Dla inwestora
Ulgi i preferencje
Przetargi
Wnioski
Lokalne firmy
Gmina G±sawa
Strona główna
Ogłoszenia
Historia
Herb, flaga, pieczęcie
Dane o gminie
Sołectwa
Kultura
Edukacja
Sport
Mapa witryny
Ochotnicza Straż Pożarna
Policja
¦wietlice wiejskie
Zagrożenia
Organizacje pozarz±dowe
Turbiny wiatrowe
Urz±d Gminy
Władze Gminy
Kontakt
Numer konta
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Struktura administracyjna
Wnioski do pobrania
Na skróty
Wersje językowe
Polski Polski
English English
Deutsch Deutsch
Français Français
Russian Russian
Lietuviąkai Lietuviąkai
Čeątina Čeątina
Slovenčina Slovenčina
Dla przedsiębiorców
Na skróty

I Sesja Rady Gminy w G±sawie
25.11.2014.

G±sawa, dnia 25 listopada 2014 roku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję I Sesję Rady Gminy w G±sawie, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w G±sawie przy ul. Żnińskiej 3a z następuj±cym porz±dkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Złożenie ¶lubowania przez nowo wybranych radnych.
  3. Wybór Przewodnicz±cego i Wiceprzewodnicz±cego Rady Gminy w G±sawie.
  4. Złożenie ¶lubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy G±sawa.
  5. Zamknięcie obrad sesji.

Z upoważnienia Komisarza Wyborczego
Sekretarz Gminy G±sawa
/-/ Danuta Tomaszewska

 
Wójt Gminy G±sawa zaproszony przez Marszałka Senatu RP
07.11.2014.
W dniu 6 listopada 2014 r. Wójt Gminy G±sawa Zdzisław Kuczma na zaproszenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Borusewicza uczestniczył w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Wspierania Rozwoju Hokeja na Trawie. Spotkanie to odbyło się w gmachu Senatu RP w Warszawie.
Wójt Gminy z r±k Marszałka Senatu RP odebrał podziękowania za zaangażowanie w promocję i rozwój polskiego hokeja na trawie, za budowanie infrastruktury sportowej, organizację zgrupowań i imprez hokejowych na poziomie międzynarodowym oraz za współpracę z Polskim Zwi±zkiem Hokeja na Trawie.
W posiedzeniu Zespołu prowadzonego przez senatora Piotra Gruszczyńskiego uczestniczyli również senatorowie Marek Konopka i Wiesław Kilian oraz poseł Tomasz Lenz. Udział w spotkaniu wzięli również przedstawiciele PZHT na czele z Prezesem Andrzejem Grzelakiem oraz gospodarze miejscowo¶ci i regionów, w których rozwija się hokej na trawie. W spotkaniu uczestniczył również członek Zarz±du PZHT Henryk Ciesielczyk.
 
Dodatkowe punkty dla projektów zawartych w strategii
06.11.2014.
W zwi±zku z rozpoczęciem prac nad Strategi± Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego oraz w nawi±zaniu do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żninie (zakładka "Urz±d" katalog "Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego-Powiatu Żnińskiego") znajduj± się druki tzw. fiszek projektowych dla ¶rodowisk społecznych i gospodarczych, które planuj± realizację projektów współfinansowanych ze ¶rodków unijnych w latach 2014-2020. Przygotowywany przez JST z terenu Powiatu Żnińskiego dokument strategii, oprócz przedsięwzięć realizowanych przez samorz±dy zawierać będzie również projekty planowane do realizacji przez podmioty społeczne i gospodarcze. Projekty takie mog± otrzymać preferencyjne warunki przy wyborze do dofinansowania w ramach procedury konkursowej RPO WK-P na lata 2014-2020.
Przedmiotowe fiszki, czyli tzw. metryczki projektowe można składać w Starostwie Powiatowym w Żninie poczt± tradycyjn± (Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin) lub elektroniczn± na adres Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, wł±cz obsługę JavaScript w przegl±darce, by go zobaczyć do dnia 1 grudnia 2014 roku.
 
Apel Wójta Gminy G±sawa
29.01.2013.
APEL WÓJTA GMINY GˇSAWA
Zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców Gminy G±sawa oraz innych osób posiadaj±cych informacje o uczestnikach
Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919
z terenu naszej Gminy.
Prowadzona akcja ma na celu stworzenie rejestru Powstańców Wielkopolskich i upamiętnienie miejsc pochówku.
Każda informacja będzie bardzo cenna.
W powyższej sprawie proszę o kontakt osobisty
w Urzędzie Gminy w G±sawie przy ul. Żnińskiej 8 (pokój nr 7) lub telefoniczny pod numerem telefonu (52) 303 62 37.
Wójt Gminy G±sawa
/-/Zdzisław Kuczma
 
Witaj w Gminie G±sawa
12.06.2004.

G±sawa leży na Pałukach, w krainie która sw± historyczn± nazwę zawdzięcza ziemi pofałdowanej, bogatej w lasy i jeziora. Nazwa miejscowo¶ci wywodzi się od Gonzawy, Gonzowy, pierwotnej nazwy rzeki G±sawki przepływaj±cej nieopodal G±sawy i ł±cz±cej jezioro g±sawskie z jeziorem godawskim. Najdawniejszym Ľródłem pisanym wzmiankuj±cym miejscowo¶ci położone w rejonie G±sawy jest bulla papieża Inocentego II wystawiona w 1136 r. Sporo wiadomo¶ci o G±sawie znajduje się w największym dziele historycznym polskiego ¶redniowiecza - Historii Polski, Jana Długosza.

G±sawa budziła ciekawo¶ć historyków już w XIX stuleciu z racji odbytego tu w 1227 r. zjazdu ksi±ż±t dzielnicowych i zabójstwa Leszka Białego.

Wydaje się, że najstarszym rodem rycerskim na Pałukach byli Nałęcze. Ich gniazda rodowe leżały w G±sawie, w pobliżu Żnina, Mogilna i Kcyni.

W dniu 10.04.1388 r. król Władysław Jagiełło wystawił dokument zezwalaj±cy na lokację G±sawy na prawie niemieckim (Prawa miejskie do 1934 r.)

G±sawa i bezpo¶rednia okolica posiada szereg zabytków, w¶ród nich: modrzewiowy ko¶ciół z XVII w. z unikaln± ¶cienn± polichromi±, rezerwat archeologiczny w Biskupinie, ruiny zamku w Wenecji, drewniany ko¶ciółek z XVIII w. w Ryszewku, Dwory w Marcinkowie Górnym, Marcinkowie Dolnym i Grochowiskach.

G±sawa do dzi¶ zachowała dawny układ przestrzenny, charakterystyczny dla ¶redniowiecznych miasteczek Wielkopolski z dużym rynkiem na osi głównych dróg.

 
Szanowni Państwo!
14.01.2006.

    Serdecznie zapraszam Was do naszej gminy - krainy lasów i jezior. Wła¶nie u nas można atrakcyjnie spędzić wakacje, weekend, a może nawet osiedlić się na stałe.
    Od wielu lat staramy się, aby nasz± gminę uczynić atrakcyjn± i przyjazn±. Znajdziecie tutaj wyj±tkowe zabytki, przepiękn± przyrodę, liczne, malownicze jeziora, a także tereny do zainwestowania. Nasz region to nie tylko zabytki i przyroda, ale przede wszystkim ludzie, którzy s± prawdziw± warto¶ci± gminy.

Wójt Gminy G±sawa
Zdzisław Kuczma

 
Na skróty
Wyszukiwarka
Zegar
Go¶cimy
Statystyka
Go¶ci: 3487512
Elektroniczne
© 2014 Gmina G±sawa
Projekt: STARCZEWSKI Systemy Informatyczne