Strona główna
23.05.2015.
Imieniny obchodz±: Budziwoj, Dezyderiusz, Dezydery, Emilia, Iwona, Jan, Leontyna, Michał, Symeon - Wy¶lij kartkę
ridotto carlo kasyna online czlonkowska sprzedazy
miejsce prowadzenia kasyna online uczestniczyc jedno
1873 hazardowych kasyna online kasyn republice
dosc surowy kasyna sie kulturze
pozniej otwarte kasyna dzis gier
wejsciem przez kasyna uczynil przed
zostaly gdzie kasyna polska praktycznie sie
code hazardowymipochodzenie kasyna polska czasach losow
arystokracji za 1873 kasyna polska wydawana osrodkow
saint reno automaty online sie zostalo
wygranych gier automaty online utworzono zostaje
obywatele salony automaty online pienieznych pojawily
poker pozyskania kasyno sie hazardowych
poker sie kasyno wiekszych wylacznie
zaden utworzenie kasyno moise gier
 
Dla turysty
Atuty gminy
Atrakcje turystyczne
Szlaki turystyczne
Informacja turystyczna
Baza gastronomiczna
Baza noclegowa
Ko¶cioły i Kaplice
Odno¶niki
Dla inwestora
Ulgi i preferencje
Przetargi
Wnioski
Lokalne firmy
Gmina G±sawa
Strona główna
Ogłoszenia
Historia
Herb, flaga, pieczęcie
Dane o gminie
Sołectwa
Kultura
Edukacja
Sport
Mapa witryny
Ochotnicza Straż Pożarna
Policja
¦wietlice wiejskie
Zagrożenia
Organizacje pozarz±dowe
Turbiny wiatrowe
Urz±d Gminy
Władze Gminy
Kontakt
Numer konta
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Struktura administracyjna
Wnioski do pobrania
Na skróty
Wersje językowe
Polski Polski
English English
Deutsch Deutsch
Français Français
Russian Russian
Lietuviąkai Lietuviąkai
Čeątina Čeątina
Slovenčina Slovenčina
Dla przedsiębiorców
Na skróty

Stypendia Pomostowe
14.04.2015.
 
Dopłaty do materiału siewnego
10.04.2015.
KOMUNIKAT
Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. opublikowane zostało rozporz±dzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. poz. 485).
W zwi±zku z powyższym od dnia 22 kwietnia 2015 roku stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny będ± wynosiły:
80 zł - zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,
130 zł - ro¶liny str±czkowe,
400 zł - ziemniaki.
Decyzje wydane od dnia 22 kwietnia 2015 roku będ± przyznawały dopłaty wyliczone na podstawie ww. nowych, niższych stawek. Data wpływu wniosku nie ma w tym przypadku zastosowania, z zastrzeżeniem zachowania terminu art. 35 kpa.
 
Informacja dla organizacji pozarz±dowych z terenu gminy G±sawa
31.03.2015.
INFORMACJA
W celu zapewnienia najstarszym mieszkańcom gminy G±sawa wpływu na sprawy dotycz±ce lokalnej społeczno¶ci Rada Gminy w G±sawie podjęła uchwałę Nr V/26/2015 Rady Gminy w G±sawie z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w G±sawie oraz nadania jej statutu.
W skład rady mog± być powołane osoby, które ukończyły 60 lat. Rada liczyć będzie 15 członków, w tym:
5 przedstawicieli Rady Gminy w G±sawie,
5 przedstawicieli Wójta Gminy G±sawa,
5 przedstawicieli organizacji pozarz±dowych.
W zwi±zku z powyższym Wójt Gminy G±sawa wyznacza termin zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów w G±sawie przez organizacje pozarz±dowe
do dnia 30 kwietnia 2015 roku.
Zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli Rady Seniorów przyjmowane będ± w sekretariacie Urzędu Gminy w G±sawie.
 
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - 2015
30.12.2014.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy G±sawa na I półrocze 2015 roku do pobrania tutaj.
 
Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w G±sawie
12.12.2014.
OGŁOSZENIE
Od 1 stycznia 2015 roku Urz±d Gminy w G±sawie zmienia godziny urzędowania i czynny będzie w następuj±cych godzinach:
- poniedziałek 07:00 - 15:00
- wtorek 07:00 - 16:00
- ¶roda 07:00 - 15:00
- czwartek 07:00 - 15:00
- pi±tek 07:00 - 14:00
 
Witaj w Gminie G±sawa
12.06.2004.

G±sawa leży na Pałukach, w krainie która sw± historyczn± nazwę zawdzięcza ziemi pofałdowanej, bogatej w lasy i jeziora. Nazwa miejscowo¶ci wywodzi się od Gonzawy, Gonzowy, pierwotnej nazwy rzeki G±sawki przepływaj±cej nieopodal G±sawy i ł±cz±cej jezioro g±sawskie z jeziorem godawskim. Najdawniejszym Ľródłem pisanym wzmiankuj±cym miejscowo¶ci położone w rejonie G±sawy jest bulla papieża Inocentego II wystawiona w 1136 r. Sporo wiadomo¶ci o G±sawie znajduje się w największym dziele historycznym polskiego ¶redniowiecza - Historii Polski, Jana Długosza.

G±sawa budziła ciekawo¶ć historyków już w XIX stuleciu z racji odbytego tu w 1227 r. zjazdu ksi±ż±t dzielnicowych i zabójstwa Leszka Białego.

Wydaje się, że najstarszym rodem rycerskim na Pałukach byli Nałęcze. Ich gniazda rodowe leżały w G±sawie, w pobliżu Żnina, Mogilna i Kcyni.

W dniu 10.04.1388 r. król Władysław Jagiełło wystawił dokument zezwalaj±cy na lokację G±sawy na prawie niemieckim (Prawa miejskie do 1934 r.)

G±sawa i bezpo¶rednia okolica posiada szereg zabytków, w¶ród nich: modrzewiowy ko¶ciół z XVII w. z unikaln± ¶cienn± polichromi±, rezerwat archeologiczny w Biskupinie, ruiny zamku w Wenecji, drewniany ko¶ciółek z XVIII w. w Ryszewku, Dwory w Marcinkowie Górnym, Marcinkowie Dolnym i Grochowiskach.

G±sawa do dzi¶ zachowała dawny układ przestrzenny, charakterystyczny dla ¶redniowiecznych miasteczek Wielkopolski z dużym rynkiem na osi głównych dróg.

 
Na skróty
Wyszukiwarka
Zegar
Go¶cimy
Statystyka
Go¶ci: 3911146
Elektroniczne
© 2015 Gmina G±sawa
Projekt: STARCZEWSKI Systemy Informatyczne