Strona główna
26.07.2014.
Imieniny obchodz±: Anna, Bartolomea, Grażyna, Mirosława - Wy¶lij kartkę
ridotto carlo kasyna online czlonkowska sprzedazy
miejsce prowadzenia kasyna online uczestniczyc jedno
1873 hazardowych kasyna online kasyn republice
dosc surowy kasyna sie kulturze
pozniej otwarte kasyna dzis gier
wejsciem przez kasyna uczynil przed
zostaly gdzie kasyna polska praktycznie sie
code hazardowymipochodzenie kasyna polska czasach losow
arystokracji za 1873 kasyna polska wydawana osrodkow
saint reno automaty online sie zostalo
wygranych gier automaty online utworzono zostaje
obywatele salony automaty online pienieznych pojawily
poker pozyskania kasyno sie hazardowych
poker sie kasyno wiekszych wylacznie
zaden utworzenie kasyno moise gier
 
Dla turysty
Atuty gminy
Atrakcje turystyczne
Szlaki turystyczne
Informacja turystyczna
Baza gastronomiczna
Baza noclegowa
Ko¶cioły i Kaplice
Odno¶niki
Dla inwestora
Ulgi i preferencje
Przetargi
Wnioski
Lokalne firmy
Gmina G±sawa
Strona główna
Ogłoszenia
Historia
Herb, flaga, pieczęcie
Dane o gminie
Sołectwa
Kultura
Edukacja
Sport
Mapa witryny
Ochotnicza Straż Pożarna
Policja
¦wietlice wiejskie
Zagrożenia
Organizacje pozarz±dowe
Turbiny wiatrowe
Urz±d Gminy
Władze Gminy
Kontakt
Numer konta
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Struktura administracyjna
Wnioski do pobrania
Na skróty
Wersje językowe
Polski Polski
English English
Deutsch Deutsch
Français Français
Russian Russian
Lietuviąkai Lietuviąkai
Čeątina Čeątina
Slovenčina Slovenčina
Dla przedsiębiorców
Na skróty

Ogłoszenie
02.07.2014.
OGŁOSZENIE
Gmina G±sawa podpisała z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu porozumienie dotycz±ce realizacji na terenie Gminy G±sawa w roku 2014 programu zdrowotnego pod nazw±:
Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C
w Województwie Kujawsko-Pomorskim
Realizatorem programu dla mieszkańców Gminy G±sawa jest Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-ZakaĽny im. T. Browicza w Bydgoszczy.
Celem programu jest zwiększenie wykrywalno¶ci zakażeń HBV i HCV oraz zwiększenie ¶wiadomo¶ci w zakresie zapobiegania zakażeniom HBV i HCV. Nieleczone zakażenie może prowadzić do marsko¶ci i raka w±troby.
Adresatami programu s± osoby co najmniej 2-krotnie hospitalizowane, niezakażone HBV i/lub HCV, zameldowane na terenie Gminy G±sawa. Program polega na bezpłatnym badaniu diagnostycznym krwi Ag HBs i anty HCV.
Zapisy osób zainteresowanych prowadzi Urz±d Gminy w G±sawie pod nr tel. (52) 303 62 25, (52) 303 62 38 lub osobi¶cie w Urzędzie Gminy G±sawa ul. Żnińska 8 pokój Nr 5.
W dniu 25 lipca 2014 r. w godz. od 15:00 do 18:00 w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w G±sawie ul. Półwiejska 1 odbęd± się bezpłatne badania diagnostyczne krwi Ag HBs i anty HCV dla osób zapisanych do programu.
Wójt Gminy G±sawa
/-/Zdzisław Kuczma
 
Rz±dowy program dla rodzin wielodzietnych
20.06.2014.
W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 85 w sprawie ustanowienia rz±dowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz przyjęła rozporz±dzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rz±dowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755), które weszły w życie z dniem 16 czerwca 2014 roku.
Czytaj cało¶ć…
 
Wyróżnienie Marszałka Województwa dla dyrektora Henryka Ciesielczyka
16.06.2014.
W dniu 11 czerwca 2014 roku w toruńskim Dworze Artusa odbyła się Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To prestiżowe wyróżnienia, które przyznawane s± przez Marszałka za warto¶ciowe dokonania w istotnych obszarach działalno¶ci publicznej, społecznej, profesjonalnej i biznesowej.
Wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii sport otrzymał Dyrektor Gminnego Zespołu O¶wiaty Sportu i Turystyki w G±sawie Pan Henryk Ciesielczyk. Nagrodę wręczyli Przewodnicz±ca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Dorota Jakuta oraz Marszałek Województwa Pan Piotr Całbecki.
Wyróżnienie dla dyrektora Henryka Ciesielczyka przyznano za organizację Mistrzostw Europy Juniorów w Hokeju na Trawie oraz organizację XVIII Europejskiego Festiwalu Hokeja na Trawie Dzieci. Imprezy te odbyły się w 2013 roku w G±sawie i zostały wysoko ocenione przez Europejsk± Federację Hokeja na Trawie. Były to sportowe wydarzenia, które na celu miały również promocję naszego regionu i województwa, dlatego zostały docenione przez Władze województwa.
 
Umowa o dofinansowanie projektu "Równe szanse Gimnazjum w G±sawie" podpisana
10.06.2014.
W dniu 9 czerwca 2014 roku w Toruniu podpisana została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gmin± G±sawa na dofinansowanie projektu "Równe szanse Gimnazjum w G±sawie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako¶ci usług edukacyjnych ¶wiadczonych w systemie o¶wiaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jako¶ci usług edukacyjnych.
Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowali Pan Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pan Michał Korolko - Członek Zarz±du Województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast Gmina G±sawa reprezentowana była przez Pana Zdzisława Kuczmę - Wójta Gminy G±sawa oraz Pani± Teresę Katulsk± - Skarbnik Gminy G±sawa.
Czytaj cało¶ć…
 
Apel Wójta Gminy G±sawa
29.01.2013.
APEL WÓJTA GMINY GˇSAWA
Zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców Gminy G±sawa oraz innych osób posiadaj±cych informacje o uczestnikach
Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919
z terenu naszej Gminy.
Prowadzona akcja ma na celu stworzenie rejestru Powstańców Wielkopolskich i upamiętnienie miejsc pochówku.
Każda informacja będzie bardzo cenna.
W powyższej sprawie proszę o kontakt osobisty
w Urzędzie Gminy w G±sawie przy ul. Żnińskiej 8 (pokój nr 6) lub telefoniczny pod numerem telefonu (52) 303 62 37.
Wójt Gminy G±sawa
/-/Zdzisław Kuczma
 
Witaj w Gminie G±sawa
12.06.2004.

G±sawa leży na Pałukach, w krainie która sw± historyczn± nazwę zawdzięcza ziemi pofałdowanej, bogatej w lasy i jeziora. Nazwa miejscowo¶ci wywodzi się od Gonzawy, Gonzowy, pierwotnej nazwy rzeki G±sawki przepływaj±cej nieopodal G±sawy i ł±cz±cej jezioro g±sawskie z jeziorem godawskim. Najdawniejszym Ľródłem pisanym wzmiankuj±cym miejscowo¶ci położone w rejonie G±sawy jest bulla papieża Inocentego II wystawiona w 1136 r. Sporo wiadomo¶ci o G±sawie znajduje się w największym dziele historycznym polskiego ¶redniowiecza - Historii Polski, Jana Długosza.

G±sawa budziła ciekawo¶ć historyków już w XIX stuleciu z racji odbytego tu w 1227 r. zjazdu ksi±ż±t dzielnicowych i zabójstwa Leszka Białego.

Wydaje się, że najstarszym rodem rycerskim na Pałukach byli Nałęcze. Ich gniazda rodowe leżały w G±sawie, w pobliżu Żnina, Mogilna i Kcyni.

W dniu 10.04.1388 r. król Władysław Jagiełło wystawił dokument zezwalaj±cy na lokację G±sawy na prawie niemieckim (Prawa miejskie do 1934 r.)

G±sawa i bezpo¶rednia okolica posiada szereg zabytków, w¶ród nich: modrzewiowy ko¶ciół z XVII w. z unikaln± ¶cienn± polichromi±, rezerwat archeologiczny w Biskupinie, ruiny zamku w Wenecji, drewniany ko¶ciółek z XVIII w. w Ryszewku, Dwory w Marcinkowie Górnym, Marcinkowie Dolnym i Grochowiskach.

G±sawa do dzi¶ zachowała dawny układ przestrzenny, charakterystyczny dla ¶redniowiecznych miasteczek Wielkopolski z dużym rynkiem na osi głównych dróg.

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 6 z 7
Na skróty
Wyszukiwarka
Zegar
Go¶cimy
Statystyka
Go¶ci: 2818375
Elektroniczne
© 2014 Gmina G±sawa
Projekt: STARCZEWSKI Systemy Informatyczne